Cụ thể, thị xã Gia Nghĩa có số doanh nghiệp thành lập mới cao nhất với 48 công ty, số vốn đăng ký là 340 tỷ đồng, chiếm 51,59% tổng số vốn đăng ký của cả tỉnh. Đứng thứ 2 là huyện Đắk Song với 12 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới nhưng Đắk Mil lại là địa phương có số vốn đăng ký xếp vị trí thứ 2 với 108 tỷ đồng, chiếm 16,23% tổng số vốn đăng ký của cả tỉnh.

Được biết, quý I, toàn tỉnh có 102 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với 659 tỷ đồng vốn đăng ký, giảm 4,67% về số doanh nghiệp và tăng 71,17% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ. Tuy nhiên lại có 30 doanh nghiệp đăng ký tạm dừng kinh doanh, cao gấp đôi so với cùng kỳ.

Bảo Ngọc