Đó là vùng trồng hồ tiêu công nghệ cao tại xã Đắk R’moan với quy mô 300 ha; vùng trồng cây ăn trái 300 ha và vùng trồng cà phê có quy mô 500 ha tại xã Đắk Nia; vùng chăn nuôi bò công nghệ cao tại xã Quảng Thành có quy mô 10,000 - 20.000 con.

Vườn tiêu tại xã Đắk R'moan, thị xã Gia Nghĩa
 
Đề án vùng chăn nuôi bò công nghệ cao tại xã Quảng Thành có quy mô 10.000 - 20.000 con
 

Trong thời gian qua, thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy, thị xã Gia Nghĩa đã hỗ trợ một phần kinh phí cho 19 mô hình sản xuất nông nghiệp với kinh phí gần 800 triệu đồng. Theo đánh giá, tuy nguồn vốn hỗ trợ còn ít nhưng đã góp phần khuyến khích nhân dân đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp một cách bền vững và nhân rộng các mô hình có hiệu quả trên địa bàn. Đây cũng là cơ sở để thị xã Gia Nghĩa triển khai đề án phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên cơ sở phát huy lợi thế, tiềm năng của địa phương./.

Tin, ảnh: Bảo Ngọc – Văn Thắng