Đặc biệt lưu ý các vị trí như sau:

+ Thôn 14 xã Đắk Sin ven suối Đa Anh Kông (khu vực tập trung nước: Quảng Chánh, Quảng Bình xã Nghĩa Thắng, Quảng An xã Đạo Nghĩa);

+ Bon Bu N’Đóh xã Đắk Wer ven suối Đắk R’Tih (khu vực tập trung nước: xã Đắk Buk So, thôn 7 xã Quảng Tân huyện Tuy Đức; Thôn 15, 8, 5, xã Kiến Thành huyện Đắk R’Lấp;

+ Khu vực ven suối Ea Blon, Da Nonr thuộc bon Dinh Đu xã Đắk Ngo huyện Tuy Đức (khu vực tập trung nước: xã Dinh Đu và Bon Phi Le Te);

+ Khu vực Cầu Phi Mur trên nhánh suối Đăk Glong; Cầu Bản trên nhánh suối Da Nou; Cầu thôn 6A trên nhánh suối Đăk Rmăng thuộc huyện Đăk Glong;

+ Khu vực xã Đăk Rmoan, xã Quảng Thành, các phường Nghĩa Trung, Nghĩa Đức, Nghĩa Phú thuộc thị xã Gia Nghĩa;

+ Vùng hạ du các thuỷ điện Đăk Kar, Đak Sin 1 và Đăk R’tih.

+ Một số hồ chứa thủy lợi đang trong tình trạng nguy cơ mất an toàn: Hồ Thôn 2 thuộc xã Trường Xuân; hồ Xơ Re, hồ Xu Đăng, hồ Đăk Kual thuộc xã Đăk N’Drung, huyện Đăk Song; Hồ Đội 1 thuộc xã Đăk Lao, huyện Đăk Mil; Hồ Đăk Nang thuộc xã Đăk Nang, huyện Krông Nô;

Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp I

Trong đêm qua, trên địa bàn các huyện Đăk Rlấp, Tuy Đức và thị xã Gia Nghĩa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (cá biệt tại Quảng Tín mưa từ 20h00 ngày 02/9 - 5h00 ngày 03/9 là 64.8mm). Lượng mưa đo được từ 20h00 ngày 02/9/2019 – 05h00 ngày 03/9/2019 tại một số điểm như sau:

Bảng thống kê lượng mưa từ 01h00 – 07h00 ngày 20/8/2019

Trạm

Kiến Đức

Đăk Sin

Quảng Tín

Đăk Ru

X(mm)

37.6

34.0

64.8

45.6

Trạm

Nhân Cơ

Nghĩa Thắng

Gia Nghĩa

Quảng Tân

X(mm)

51.2

35.8

28.5

39.2

 

PTDnews