6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã phát triển được 1.224 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 60.640 với 71 cơ sở hội, 789 chi hội và 1.073 tổ hội. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được đổi mới, nâng cao. Tính riêng trong giai đoạn 2013-2018, toàn tỉnh có 20.301 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi. Các hộ sản xuất kinh doanh giỏi đã giúp đỡ được 45.731 hộ nghèo về vốn, vật tư sản xuất, ngày công lao động và hướng dẫn kỹ thuật. Các cấp hội đã vận động hội viên đóng góp hơn 36,8 tỷ đồng và trên 106.000 ngày công lao động để nạo vét, sửa chữa trên 610 km kênh mương, giao thông nội đồng phục vụ sản xuất; sửa chữa và làm mới được trên 1.000 km đường giao thông nông thôn. Thực hiện phong trào thi đua “Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cấp Hội Nông dân của tỉnh cũng đã vận động hội viên, nông dân đóng góp trên 7,4 tỷ đồng, gần 8.850 ngày công sửa chữa 94 km đường giao thông nông thôn.

Quang cảnh Hội nghị
 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ của Hội Nông dân tỉnh thời gian qua. Đồng thời yêu cầu Hội Nông dân tỉnh tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, củng cố xây dựng tổ chức hội vững mạnh; hướng dẫn hội viên ứng khoa học công nghệ, tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên nông dân trong sản xuất; chú trọng phát triển kinh tế tập thể, tuyên truyền các HTX hoạt động theo Luật HTX 2012 để nâng cao hiệu quả và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Tập trung thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”; phát huy vai trò của hội viên trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng địa phương giàu mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng phát biểu tại Hội nghị
 

Hội nghị đã bầu bổ sung Ủy viên BCH Hội Nông dân tỉnh và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023; ký kết các Chương trình công tác phối hợp giữa Hội Nông dân tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ký kết Chương trình phối hợp 

Minh Trí, Tô Hiệu