Đoàn giám sát đi kiểm tra một số điểm du lịch trên địa bàn huyện Tuy Đức

 

Đoàn giám sát đã đi thực tế một số dự án du lịch, công trình văn hóa trên địa bàn như: Di tích Lịch sử cấp tỉnh Bia Henri Maitre là địa điểm chiến thắng đồn Bu Prăng (Di tích Lịch sử cấp tỉnh) và các điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bào M’Nông do NTrang Lơng lãnh đạo và điểm Đồn Bu Mê Ra (được xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia) tại xã Đắk Buk So. Ngoài ra, Đoàn giám sát cũng đã đến tham quan thác Đắk Buk So là điểm tiềm năng về du lịch của huyện.

 
Đoàn giám sát làm việc với lãnh đạo UBND huyện Tuy Đức và các phòng, ban liên quan
 
 
Sau khi đi thực tế, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh đã làm việc với lãnh đạo UBND huyện Tuy Đức và các phòng, ban liên quan. Tại buổi làm việc, đại diện huyện Tuy Đức đã báo cáo về tình hình quản lý, khai thác sử dụng các dự án, công trình văn hóa, hạ tầng phục vụ điểm đến du lịch trên địa bàn. Theo đó, đến nay huyện Tuy Đức đã kêu gọi đầu tư các di tích lịch sử-văn hóa như Bia Henri Maitre, các điểm chiến thắng đồn Bu Prăng, các điểm về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp của đồng bào M’Nông do NTrang Lơng lãnh đạo, điểm Đồn Bu Mê Ra (xã Đắk Buk So), bon Bu NĐơr (xã Đắk Rtih) và Đường Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh.

Về du lịch sinh thái, cho đến nay huyện Tuy Đức chỉ mới kêu gọi đầu tư, xây dựng được 1 điểm phục vụ nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng tại điểm Khu du lịch sinh thái Đắk Glun (xã Quảng Tâm).

Ông Nguyễn Đức Hải, Phó trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, Trưởng Đoàn giám sát đề nghị địa phương cần thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý; kêu gọi mọi nguồn lực để đầu tư phát triển các điểm du lịch, di tích lịch sử trên địa bàn

 

Phát biểu tại buổi giám sát, ông Nguyễn Đức Hải, Phó trưởng Ban Văn hóa-Xã hội, Trưởng Đoàn giám sát đã chia sẻ khó khăn với địa phương trong thực hiện quản lý, khai thác sử dụng các dự án, công trình văn hóa, hạ tầng, nhất là đối với dự án tác Đắk Glun tại xã Quảng Tâm.

Những công trình, dự án chưa đưa vào khai thác nhưng nằm trong diện quản lý, bảo vệ, Đoàn giám sát Ban Văn hóa-Xã hội, HĐND tỉnh đề nghị địa phương cần thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý; kêu gọi mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển các di tích lịch sử trên địa bàn. Sở Văn hóa-Thể thao &Du lịch chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn để cùng địa phương tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

T/h: Minh Trí - Văn Vân