Trong các năm học 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, Đắk Mil sử dụng kinh phí được cấp trên 6 tỷ đồng hỗ trợ kinh phí học tập, sách giáo khoa và vở viết cho sinh viên, học sinh dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền đến các đối tượng được thụ hưởng chưa thường xuyên nên người dân chưa nắm rõ được chủ trương chính sách; việc hướng dẫn, thực hiện cấp và chi trả có lúc chưa kịp thời, nguyên nhân do việc rà soát đối tượng ở một số trường học còn chậm; không sử dụng hết kinh phí được phân bổ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh, sinh viên; số đối tượng được thụ hưởng có sự tăng giảm đột ngột. Việc xác định đối tượng thụ hưởng dựa vào danh sách hộ nghèo của năm trước và năm sau để áp dụng cho 2 kì học trong cùng một năm học là bất cập, làm sai lệch đối tượng thụ hưởng...

Đoàn giám sát làm việc với UBND huyện Đắk Mil về kết quả thực hiện Nghị quyết 31
 

Ý kiến tại buổi làm việc, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lê Kim Huy nhấn mạnh, Nghị quyết số 31 là chính sách nhân văn có tác động lớn đến hiệu quả giảm nghèo của tỉnh. Trên cơ sở đề nghị của các địa phương, đơn vị đối với việc tiếp tục gia hạn thời gian thực hiện Nghị quyết 31 khi hết hiệu lực, đồng thời nâng mức hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh sinh viên DTTS thuộc hộ nghèo, cận nghèo cùng những bất cập trong quá trình triển khai NQ 31, Đoàn sẽ tổng hợp tham mưu HĐND, Tỉnh ủy xem xét điều chỉnh, sửa đổi cho phù hợp với thực tế.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Lê Kim Huy ý kiến tại buổi làm việc với UBND huyện Đắk Mil
 

Tiếp tục đợt giám sát, hôm nay ngày 11/4, Đoàn sẽ  giám sát tại Công ty TNHH MTV Sách-Thiết bị trường học, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục-Đào tạo. 

Vỹ Phượng – Tuấn Uyn