Theo báo cáo, trong 3 năm học qua, toàn tỉnh có 370 sinh viên đại học, cao đẳng, học sinh trung học chuyên nghiệp, trung cấp nghề hệ chính quy được hỗ trợ kinh phí học tập với tổng số tiền trên 943,5 tỷ đồng. Qua triển khai NQ31, tạo điều kiện cho con em ĐBTS thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo tiếp tục nâng cao đời sống, có được cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi học nghề, chuyển đổi ngành nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện thành công các chương trình, mục tiêu trọng điểm của Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Sở LĐ, TB&XH báo cáo kết quả thực hiện NQ 31
 

Tuy nhiên, quá triển khai NQ 31 còn một số tồn tại: việc xác định đối tượng thụ hưởng dựa vào năm tài chính mà không phải năm học như văn bản quy định làm sai lệch đối tượng thụ hưởng; có hiện tượng không thuộc đối tượng thụ hưởng nhưng vẫn được hỗ trợ; việc hướng dẫn, thực hiện cấp và chi trả có lúc chưa kịp thời; công tác kiểm tra, giám sát chưa được triển khai thường xuyên…Để tháo gỡ những bất cập này, đoàn giám sát đề nghị Sở LĐ,TB&XH tham mưu UBND tỉnh có văn bản chấn chỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện hỗ trợ học sinh, sinh viên dựa vào năm học như quy định chứ không phải năm tài chính; tham mưu UBND tỉnh chấn chỉnh tình trạng cấp sách tràn lan không theo nhu cầu, dẫn đến dư thừa sách, tuy nhiên, việc này phải làm ngay trước thềm năm học mới để không gây lãng phí ngân sách. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền đến các đối tượng thụ hưởng để NQ 31 lan tỏa và đi vào cuộc sống./.

Đoàn giám sát đề nghị Sở LĐ, TB&XH tham mưu UBND tỉnh chấn chỉnh tình trạng cấp sách giáo khoa tràn lan dẫn đến dư thừa 
 

Vỹ Phượng – Tuấn Uyn