Ảnh minh họa
 

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế đề xuất giải pháp giải quyết triệt để các tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý chất thải y tế, hỗ trợ xử lý chất thải phát sinh trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Sở Y tế báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện đầu tư hoàn thiện các lò đốt rác thải y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm y tế các huyện, thành phố Gia Nghĩa theo quy định.

Giao UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa: chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng nhiệm vụ, giải pháp cải tạo, nâng cấp và xử lý ô nhiễm môi trường đối với điểm, bãi chôn lấp, cơ sở xử lý chất thải rắn trên địa bàn đảm bảo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường; Phối hợp với các Sở, Ban, ngành huy động nguồn xã hội hóa để đầu tư mới, duy tu bảo dưỡng các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của các cơ sở y tế tại địa phương; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất thải sinh hoạt, chất thải y tế lây nhiễm, nguy hại tại các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa, cách ly tại nhà trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Trước đó,UBND tỉnh Đắk Nông có văn bản số 6268/UBND – KTN yêu cầu Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông; Bệnh viện dã chiến số 1, huyện Đắk Glong; Trung tâm y tế các huyện, thành phố Gia Nghĩa; các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh: Trong quá trình triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phải nghiêm túc thực hiện công tác phân loại, thu gom, lưu giữ, chuyển giao và xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19 theo đúng quy định; phối hợp linh hoạt để xử lý rác thải nhằm đảm bảo rác thải không bị tồn đọng, hạn chế tối đa nguy cơ gây ô nhiễm môi trường./.

T/h: Vỹ Phượng