Một số công trình thủy lợi ở Đắk Mil đã cạn kiệt nguồn nước 
 

Hiện nay, các hồ chứa trên địa bàn tỉnh chủ yếu có quy mô nhỏ, qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp và bồi lắng nhiều, dẫn đến thiếu hụt nguồn nước so với thiết kế. Bên cạnh đó, lượng nước ở một số hồ chứa thủy lợi hạ thấp rất nhanh vì bốc hơi, thẩm thấu. Theo nhận định, tình hình hạn hán mùa khô 2019-2020 ở các huyện phía Nam tỉnh có xảy ra cục bộ một vài nơi nhưng không ảnh hưởng nhiều đến sản xuất và đời sống dân sinh. Đối với các huyện phía Bắc của tỉnh như: Đắk Mil, Cư Jút, Krông Nô hạn hán diễn ra khốc liệt.

T/h: Vân Ánh