Theo báo cáo của UBND huyện Đắk R’lấp, đến thời điểm này, việc lập quy hoạch, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và cấp phép xây dựng trong đô thị trên địa bàn huyện được thực hiện hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Hiện nay, huyện đang lập quy hoạch chung đô thị Đắk R’lấp đến năm 2030 trên toàn địa giới hành chính theo định hướng nâng cấp hành chính. Đối với công tác cấp giấy phép xây dựng đô thị, từ 2015 – 2018, huyện Đắk R’lấp đã cấp 388 giấy phép xây dựng, trong đó có 15 giấp phép quá hạn. Từ 2015 đến 2018, đã tiến hành kiểm tra, xử phạt hơn 40 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng với số tiền gần 65 triệu đồng. Theo đánh giá, tình trạng xây dựng không phép, sai phép vẫn diễn ra phức tạp, cơ quan tổ chức thi hành pháp luật thiếu sự phối hợp, chưa thực hiện kiên quyết đến kết quả cuối cùng. Tại buổi làm việc, UBND huyện Đắk R’lấp cũng kiến nghị các vấn đề về chế tài để nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, đô thị.

 
Chủ tịch UBND huyện Đắk R'lấp Lê Văn Thị làm rõ một số nội dung tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, thành viên Đoàn giám sát và phòng chức năng của huyện Đắk R’lấp đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và cấp phép xây dựng trong đô thị như nguyên nhân cấp phép xây dựng chậm, công tác giám sát, phát hiện các công trình xây dựng sai phép, không phép; công tác đối thoại với nhân dân trong lĩnh vực này.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh K'Thanh yêu cầu địa phương thực hiện đúng các Luật, văn bản, quy định của TW và địa phương trong quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và cấp phép xây dựng trong đô thị

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh K’Thanh ghi nhận một số kết quả của huyện Đắk R’lấp trong quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và cấp phép xây dựng trong đô thị. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị hướng tới việc xây dựng Đắk R’lấp là đô thị hiện đại tại cửa ngõ phía Nam tỉnh, địa phương cần tập trung thực hiện đúng quy định, văn bản của TW và địa phương trong quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và cấp phép xây dựng trong đô thị chặt chẽ, đúng luật. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Những kiến nghị của huyện liên quan đến lĩnh vực quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và cấp phép xây dựng trong đô thị, nhất là tình trạng xây dựng nhà nuôi chim yến trong khu đô thị được Đoàn giám sát ghi nhận.

Tin, ảnh: Bảo Ngọc – Văn Thắng