Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng với các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐND khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Hoa, nguyên UVTVTU khóa XI, để nghỉ hưu theo chế độ; bầu bổ sung Phó chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Mai Thị Xuân Trung, TUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Trương Thanh Tùng, nguyên TUV khóa XI để nghỉ hưu theo chế độ; miễn nhiệm và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Bốn, Nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XI, Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 để nghỉ hưu theo chế độ; bầu Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Trọng Yên, TUV, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết của Kỳ họp
 

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Trung nhấn mạnh: “Với cương vị được giao là người đứng đầu UBND tỉnh, tôi trân trọng kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các nhiệm kỳ tiền nhiệm; nguyện đem hết khả năng, trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm của mình, đồng lòng cùng tập thể khắc phục khó khăn, hạn chế, tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành UBND tỉnh; thực hiện đầy đủ, đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, đề cao trách nhiệm cá nhân, tính năng động, sáng tạo của mỗi thành viên UBND tỉnh, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021”.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Trung phát biểu nhận nhiệm vụ
 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, việc kiện toàn nhân sự tại kỳ họp chuyên đề lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm đảm bảo thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính trị. Đồng chí Lê Diễn cũng đề nghị, trên cương vị mới, các đồng chí phát huy cao nhất khả năng, trí tuệ, phẩm chất của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng sự tín nhiệm, kỳ vọng của đại biểu, cử tri và nhân dân trong tỉnh. 

Đồng chí Lê Diễn kỳ vọng trên cương vị mới, các đồng chí ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
 
Đồng chí Lê Diễn đề nghị, sau kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với các cơ quan có liên quan sớm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh theo đúng quy định của pháp luật.
 
 T/h: Ngô Lan-Xuân Cảnh