Theo báo cáo, từ năm 2015 đến nay, đoàn liên ngành đã kiểm tra, giám sát trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa hơn 1.480 cơ sở, trong đó 859 cơ sở đạt vệ sinh ATTP, 259 cơ sở vi phạm, 303 cơ sở bị nhắc nhở và đóng cửa ngừng hoạt động 1 cơ sở. Cùng với công tác kiểm tra, giám sát ATTP,  thị xã Gia Nghĩa đã tổ chức 08 lớp tập huấn phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về ATTP đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố; 27 buổi nói chuyện về đảm bảo ATTP... Tuy nhiên, việc kiểm soát hóa chất, sản xuất thức ăn chăn nuôi, vật tư phục vụ nông nghiệp, chế biến thực phẩm chưa được cải thiện nhiều....

Ông K'Thanh- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc
  

Kết luận buổi làm việc, Phó chủ tịch HĐND tỉnh K’Thanh ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác quản lý về vệ sinh ATTP của UBND thị xã trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị UBND thị xã Gia Nghĩa nhanh chóng khắc phục, hạn chế đến thấp nhất nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng như: Việc kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm chưa được quan tâm; việc phát hiện, xử lý còn chậm, chưa kiên quyết, thiếu đồng bộ trong xử lý ./.

Tin, ảnh: Mai Thi – Tuấn Bình