Tại buổi lễ, UBND xã Đắk R’Moan đã tiếp nhận 285 triệu đồng do Quỹ từ thiện Hỷ Liên Tâm (Tp.HCM) trao tặng.

UBND xã Đắk R'Moan tiếp nhận quỹ của một đơn vị từ thiện đến từ Tp.HCM
 

Nguồn quỹ sau khi tiếp nhận cùng với Quỹ xóa đói giảm nghèo 80 triệu đồng của thị xã Gia Nghĩa và nguồn vận động 20 triệu đồng của địa phương được dùng để hỗ trợ xây dựng 7 căn nhà, trị giá mỗi căn 57 triệu đồng. 7 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở lần này thuộc đối tượng hộ nghèo chưa có nhà ở. 

 
Động thổ khởi công nhà cho hộ nghèo

Vỹ Phượng – Tuấn Uyn