Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương đã thông tin những kết quả cơ bản sau 5 năm hoạt động của Ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, những vấn đề đặt ra và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, nhìn lại sau 5 năm Ban Chỉ đạo được thành lập, nhất là từ Đại hội XII của Đảng đến nay, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng đã đạt được nhiều kết quả toàn diện, tích cực, rõ rệt. Cụ thể, trong 5 năm, Ban Chỉ đạo đã đưa 68 vụ án, 57 vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đến nay đã kết thúc điều tra, truy tố; xét xử sơ thẩm 40 vụ án với 500 bị cáo. Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng đạt trên 31%; việc kê biên, thu giữ tài sản trong các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đạt hơn 35 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, một số vụ án, vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, mà lâu nay được cho là “vùng cấm, nhạy cảm”, kéo dài từ những năm trước đã được chỉ đạo xử lý dứt điểm, nghiêm minh, có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa tham nhũng có hiệu quả.

Toàn cảnh hội nghị
 

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, ông Võ Văn Phuông, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tập trung tuyên truyền 7 nội dung Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII thông qua; chú trọng thông tin về công tác phòng, chống tham nhũng; các nhiệm vụ phát kinh tế xã hội; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 6 về sắp xếp, thu gọn bộ máy hành chính; phòng bệnh tay chân miệng, sởi, sốt xuất huyết…  

Tại Đắk Nông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên tập trung thông báo nhanh các kết quả của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng đến cán bộ chủ chốt; đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Đề án số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong Đảng bộ tỉnh Đăk Nông; tiếp tục tập trung tuyên truyền, quảng bá cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam năm 2018 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức.

Thực hiện: Minh Tuyết – Tô Hiệu