Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, 9 tháng quatình hình chính trị, KT – XH cơ bản thuận lợi và ổn định. Các Tổ chức cơ sở Đảng đã thực hiện tốt công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đứng chân đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhiều chỉ tiêu đảm bảo tiến độ, khả năng cuối năm đạt 15/16 chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra. Cụ thể, tổng sản phẩm GRDP 9 tháng ước đạt 12.602 tỷ đồng, đạt 60,7%. Trong đó khu vực nông nghiệp tăng 6,59%; khu vực dịch vụ tăng 7,72%; khu vực thuế tăng 8,61%.

Doanh thu các doanh nghiệp trong khu công nghiệp ước đạt 2.200 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 1.715 lao động. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng đạt thấp trong cùng kỳ 03 năm trở lại đây, nguyên nhân chủ yếu là do công nghiệp tăng trưởng chậm lại.

Tình hình dịch tả Châu Phi diễn biến phức tạp, dịch bệnh đã đã xảy ra tại hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh, với tổng số lợn bị tiêu hủy là trên 3.200 con. 

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tham gia góp ý, thảo luận đóng góp nhiều ý kiến nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế như: Một số Tổ chức cơ sở Đảng lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm, giải quyết công việc vẫn chưa đúng hạn, chất lượng giải quyết công việc chưa cao, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh còn hạn chế.  Giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Tình hình phá rừng và lấn chiếm đất rừng vẫn chưa được ngăn chặn hiệu quả. Tình trạng thiếu giáo viên mầm non, bác sỹ chưa có hướng giải quyết khả thi…

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm

Hội nghị đã lấy phiếu tín nhiệm trong cán bộ chủ chốt về quy hoạch bổ sung Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020. Lấy phiếu tín nhiệm trong BCH đảng bộ khối về quy hoạch bổ sung Ban Thường vụ Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội nghị cũng đã quán triệt một số nội dung quan trọng khác. Tại hội nghị, đã có 11 Tổ chức cơ sở Đảng, 01 Chi bộ trực thuộc và 08 cá nhân được Tỉnh ủy và Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khen thưởng vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giai đoạn 2014 – 2018.

                                                                    Tin, ảnh: Lê Đại – Hải Thanh