Theo đánh giá tại hội nghị, tiến độ thực hiện nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước chậm so với kế hoạch.Tính đến tháng 10, việc duy trì, đổi mới các công ty TNHH MTV 100% vốn nhà nước có 8/8 công ty đã công bố thông tin doanh nghiệp, hoàn thành xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển. Đối với công tác cổ phần hóa, Công ty TNHH MTV Cà phê Thuận An đang hoàn thiện thủ tục chuyển lên sàn giao dịch chứng khoán, bán cổ phần theo quy định; Công ty TNHH MTV Nâm Nung vẫn chưa kiểm kê xong vườn cây nên các bước tiếp theo không thể triển khai được; Công ty cà phê Đức Lập đang đề nghị gia hạn thời gian để xử lý nợ và Công ty TNHH MTV Sách- Thiết bị trường học đang hoàn chỉnh phương án để trình UBND tỉnh phê duyệt. Đối với công tác thoái vốn Nhà nước tại các công ty cổ phần, Sở Tài chính đã tổ chức bán thành công phần vốn nhà nước đối với Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới và Công ty Cổ phần Quản lý, sửa chữa đường bộ, còn 1 công ty chưa làm rõ nguyên nhân để được trừ vào phần vốn Nhà nước.

Quang cảnh hội nghị

 Đối với công tác giải thể 6 công ty gồm TNHH MTV lâm nghiệp Quảng Tín, Gia Nghĩa, Quảng Đức, Thuận Tân, Trường Xuân và Đức Lập, có 5 vị trí đất chưa có quyết định thu hồi, 57 hợp đồng các loại chưa xử lý, 2 gói tài sản chưa thanh lý, tổng số nợ phải thu là gần 11 tỷ đồng, nợ khó thu gần 13 tỷ đồng. Nguyên nhân dẫn đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước chậm là do liên quan đến công nợ, phương án sử dụng đất, đất có tranh chấp, các công ty thiếu trách nhiệm trong triển khai thực hiện. Các doanh nghiệp có vốn nhà nước chưa chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. 

Các đại biểu tham dự hội nghị
 

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải đề nghị các công ty phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước nhưng phải đúng quy định. Các sở, ngành liên quan cần chú trọng phối hợp giải quyết các vấn đề về tài chính, chế độ chính sách cho người lao động. Đối với những kiến nghị liên quan đến khó khăn, vướng mắc của từng Công ty, các sở ngành liên quan cần nắm bắt, sớm tham mưu, đề xuất UBND tỉnh tháo gỡ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải yêu cầu khi thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước cần quan tâm giải quyết chính sách cho người lao động

 

Bảo Ngọc- Văn Thắng