Trong tháng 10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản định hướng nội dung tuyên truyền đảm bảo theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, sát với thực tiễn nhiệm vụ ở địa phương. Trong đó, tập trung tuyên truyền diễn biến, kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và các hoạt động chào mừng thành công Đại hội; các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các ngành và địa phương; tình hình mưa bão diễn ra ở miền Trung, công tác ứng cứu khắc phục hậu quả lũ lụt và các hoạt động chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung…

Trên các báo Trung ương, địa phương có một số bài viết phản ánh về thực trạng triển khai các dự án điện mặt trời trên địa bàn tỉnh, những vấn đề bất cập, lúng túng xảy ra trong công tác quản lý ở địa phương; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bệnh tay chân miệng; công tác quản lý, bảo vệ rừng; giữ gìn an ninh trật tự, phòng, chống tệ nạn xã hội.

Ngoài ra, các cơ quan báo chí đã đẩy mạnh tuyên truyền công tác chuẩn bị cho việc đăng cai, tổ chức những hoạt động quảng bá du lịch gắn với chuỗi sự kiện hoạt động văn hóa của tỉnh xuyên suốt từ tháng 6/2020 đến năm 2021; các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày khai thông đường hành lang chiến lược Bắc-Nam, đoạn qua tỉnh Đắk Nông...

Ông Lê Khắc Ghi, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo tỉnh ủy định hướng một số nội dung tuyên truyền trong tháng 11/2020
 

Theo định hướng nội dung tuyên truyền tháng 11/2020, báo chí cần tiếp tục tuyên truyền nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, trong đó chú ý phản ánh những điểm mới, cốt lõi, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, khâu đột phá. Tuyên truyền việc tổ chức lấy ý kiến của nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; chủ động đấu tranh, phòng ngừa, loại bỏ các thông tin xấu của các thế lực thù địch, phản động; tăng cường các tin, bài phản ánh những điển hình tiêu biểu để lan tỏa những giá trị cao đẹp./.

                                                   T/h: Ngô Lan-Xuân Cảnh