Toàn cảnh hội nghị
 

Hội nghị đã được nghe báo cáo tiến độ tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và kết quả công tác chỉ đạo điểm Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã. Theo đó, đến hết quý IV/2018 đã có 662 đơn vị cấp xã tổ chức Đại hội điểm. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cũng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về Đại hội. Tập huấn, hướng dẫn Mặt trận các cấp thành lập các tiểu ban cấp dưới thực hiện các công tác chỉ đạo, tuyên truyền, tổ chức Đại hội cấp xã. Ban Thường trực UB MTTQVN các cấp cũng cần tích cực tham mưu cho cấp ủy cùng cấp để xây dựng đề án nhân sự trình Đại hội đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, số lượng, tiêu chuẩn theo tinh thần Đại hội.

Tại hội nghị, một số tỉnh, thành phố cũng đã báo cáo kết quả hoạt động về công tác mặt trận của đơn vị mình; tiến độ công tác chuẩn bị Đại hội cấp xã, huyện, tỉnh hướng tới chào mừng Đại hội MTTQVN các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.

Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị
 

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương trong công tác chuẩn bị Đại hội. Các địa phương cần nắm bắt tình hình, tiến độ triển khai Đại hội tại đơn vị mình, trên cơ sở đó có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy định. Tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Đảng, của mặt trận các cấp, chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp về nội dung Đại hội và công tác chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ mới. Báo cáo chính trị trình Đại hội cần đánh giá kết quả đạt được, cũng như chưa đạt để đề ra chỉ tiêu thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Cùng với đó, các địa phương cần chú trọng công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; tăng cường công tác kiểm tra công tác chuẩn bị tại địa phương để đó có phương án điều chỉnh phù hợp.

                                      Tin, ảnh: Trịnh Nga- Xuân Trí