Quang cảnh hội nghị 
 

Tại Hội nghị các đại biểu đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Nông, nhiệm kỳ 2020-2025 quán triệt 4 Chuyên đề chính gồm: Lĩnh vực kinh tế-xã hội; lĩnh vực quốc phòng-an ninh; lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội  Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đội ngũ cán bộ chủ chốt tỉnh, TP. Gia Nghĩa dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy
 

Nét mới của Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 lần này là ngoài quán triệt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và các đồng chí nguyên Uỷ viên Thường vụ tỉnh ủy đã nghỉ hưu đang sinh sống trên địa bàn TP. Gia Nghĩa tại Hội trường, Hội nghị còn nối cầu trực tuyến tới các điểm cầu của các Huyện ủy và Thành ủy trên địa bàn toàn tỉnh. Do đó, số lượng đại biểu được học tập và quán triệt Nghị quyết lần này lên đến gần 850 đại biểu.

Theo kế hoạch, sau Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, các xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai học tập và tuyên truyền rộng rãi nghị quyết trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

 

 T/h: Xuân Hạnh