Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến cái nhìn tổng thể về định hướng, nội dung, vai trò của phát triển sản phẩm OCOP hiện nay; trao đổi, truyền đạt kinh nghiệm triển khai, thực hiện các chương trình tại các quốc gia trên thế giới và một số tỉnh ở Việt Nam.

Các đại biểu còn được tư vấn, lĩnh hội quy trình xây dựng một sản phẩm OCOP thành công từ khâu xác định lợi thế; xây dựng chiến lược và kế hoạch; triển khai, thẩm định phương án; xây dựng thương hiệu; chinh phục và chiếm lĩnh thị trường… Từ đó, các đại biểu sẽ nắm vững và vận hành linh hoạt các quy trình xây dựng sản phẩm OCOP phù hợp với tình hình địa phương, căn cứ trên nhu cầu thực tế của thị trường để phát triển bền vững.

Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt ngày 12/12/2018. Mục mục tiêu của chương trình nhằm phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh để sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn. Cụ thể, trong giai đoạn 2018 – 2020, tỉnh Đắk Nông đăng ký phát triển trên 15 sản phẩm thế mạnh hiện có của các địa phương.

 Tin, ảnh: Hoàng Duyên