Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị (Nguồn ảnh: chinhphu.vn)

 

Năm 2020, nông nghiệp tiếp tục khẳng định là trụ đỡ của nền kinh tế, phấn đấu vươn lên phát triển bền vững, tham gia sâu vào hội nhập kinh tế toàn cầu, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống. Tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành khoảng 2,65%; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 41,2 tỷ USD; trên 62% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ che phủ rừng đạt 42%; thu nhập của cư dân nông thôn đạt 43 triệu đồng/người. Tuy nhiên, về nông nghiệp, quá trình phát triển vẫn còn nhiều yếu tố thiếu bền vững, chưa đáp ứng được đòi hỏi của nền sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn và tiêu chuẩn cao từ thị trường quốc tế. Công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, tổn thất sau thu hoạch còn cao. Đổi mới HTX và phát triển hợp tác, liên kết sản xuất với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị chưa trở thành phổ biến, chưa đạt mục tiêu có 15 ngàn HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả. Khoảng cách chênh lệch về kết quả xây dựng nông thôn mới giữa các vùng, miền khá lớn. Thu nhập của nông dân chỉ bằng 78% bình quân chung cả nước…

Tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên cùng lãnh đạo một số sở, ngành và các huyện, thành phố dự hội nghị
 

Năm 2021, toàn ngành tập trung thực hiện quyết liệt cơ cấu lại theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành khoảng 2,7-3%; kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản trên 42 tỷ USD; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 70%; tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42% và phấn đấu có trên 16.500 HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, năm 2020, trong điều kiện khó khăn của thiên tai, dịch bệnh…, ngành Nông nghiệp đã nỗ lực đạt được “mục tiêu kép”, vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng đã đề ra. Năm 2021, trước những tồn tại, khó khăn và thách thức, Thủ tướng Chính phủ đề nghị toàn ngành cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, đặc biệt là phải biến nguy cơ thành thời cơ, phải thực hiện bằng được các mục tiêu tăng trưởng, xuất khẩu, xây dựng nông thôn mới, che phủ rừng... Để thực hiện được mục tiêu trên, trước hết phải đẩy mạnh tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; phải đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp, nông thôn và quản lý hiệu quả vốn đầu tư xây dựng cơ bản; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thủy lợi và phòng, chống thiên tai. Thủ tướng đề nghị, bằng nhiều giải pháp, cần đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp; các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn./.

T/h: Ngô Lan-Xuân Cảnh