Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông
 

Tại hội nghị, các địa phương, các cơ quan, ban ngành ở các điểm cầu đã được đại diện VPCP giới thiệu tổng quan về dịch vụ hành chính công Quốc gia gồm các nội dung như: Lợi ích, chức năng chính của dịch vụ hành chính công Quốc gia; Nền tảng chung về dịch vụ hành chính công Quốc gia; Hệ thống văn bản hành chính công Quốc gia. Các địa phương cũng được giới thiệu các bước về quy trình rà soát, chuẩn hóa dữ liệu các thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu hành chính Quốc gia; phần mềm tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ kết nối hệ thống tiếp nhận trả lời kiến nghị, phản ánh của người dân; phổ biến một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới.

Tại hội nghị các địa phương đã trình bày kết quả triển khai, thực hiện các thủ tục hành chính công tại địa phương, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc triển khai dịch vụ hành chính công Quốc gia, quy trình triển khai, những thuận lợi, khó khăn khi triển khai dịch vụ hành chính công.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, UVTƯ Đảng- Bộ Trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, Cổng Dịch vụ công Quốc gia sẽ nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công. Do đó, các địa phương, các cơ quan ban ngành cần tập trung kết nối liên thông, gửi, nhận văn bản điện tử theo Quyết định 28 của Thủ tướng.
Tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục không cần thiết, khắc phục những vướng mắc trong việc kết nối cổng dịch vụ công tại các địa phương với cổng dịch vụ công Quốc gia. Các ban ngành liên quan cần có sự phối hợp hỗ trợ, tập huấn cho người sử dụng, cụ thể là người dân, doanh nghiệp thao tác thuận tiện, làm chủ được hệ thống ngay khi Cổng DVCQG đi vào hoạt động, nhằm đảm bảo công khai, minh bạch các thông tin liên quan về thủ tục hành chính; bảo đảm khả năng giám sát, kiểm tra, đánh giá của cá nhân, tổ chức và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện dịch vụ công.
Về lộ trình thực hiện, Cổng Dịch vụ công Quốc gia dự kiến khai trương vào tháng 11, cho phép người dân doanh nghiệp thực hiện các thủ tục sau: Cấp, đổi giấy phép lái xe; Cấp chứng nhận xuất xư hàng hóa; Đăng ký khuyến mãi; Nộp thuế điện tử đối với doanh nghiệp; Cấp mới điện hạ áp và trung áp; Thanh toán tiền điện; Thông báo thực hiện khuyến mãi.
Đến tháng 12, các dịch vụ dự kiến được tích hợp thêm bao gồm: Nộp thuế điện tử đối với cá nhân; Cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách; Hủy tờ khai hải quan; Khai bổ sung tờ khai hải quan; Nhóm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm.

 Tin, ảnh : Trịnh Nga- Thế Anh