Trong đó, Hội phụ nữ xã Tâm Thắng trồng được 6 km đường hoa, xã Đắk Wil 4km, Nam Dong 03 km và thị trấn Ea Tling 02km...

Các con đường hoa xinh tươi, rực rỡ đã dần thay thế những con đường cỏ dại trước đây, đem lại cảnh quan xanh-sạch- đẹp, góp phần thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM.

Hội LHPN huyện Cư Jút tiếp tục tuyên truyền, chỉ đạo các tổ chức hội cơ sở tham gia trồng và chăm sóc những con đường hoa, phấn đấu 100% xã, thị trấn có đường hoa để làm đẹp cho làng quê.

 

Văn Trọng

Đài TT huyện Cư Jút