Đề tài “Sử dụng đa dữ liệu trong bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý tài nguyên rừng tại Đắk Nông” được thực hiện trong giai đoạn 2017-2019, do PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hương làm chủ nhiệm.

Kết quả nghiên cứu đề tài cho thấy, trong hệ sinh thái rừng Đắk Nông, kiểu rừng tự nhiên lá rộng thường xanh chiếm tỷ trọng cao nhất, nhưng cũng có diện tích mất lớn nhất qua các giai đoạn. Trong đó Vườn quốc gia Tà Đùng và Nam Cát Tiên là hai khu vực có thành phần loài thực vật thân gỗ và các chỉ số đa dạng cao nhất.

PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Hương giới thiệu kết quả nghiên cứu đề tài

Dự báo của đề tài cũng cho thấy, rừng tự nhiên có thể tiếp tục giảm hơn 23.000 ha trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2025. Vì vậy, địa phương cần có chính sách thích hợp để cân đối giữa mục tiêu phát triển kinh tế và bảo tồn phát triển tài nguyên rừng…

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trình bày một số tham luận về: Công tác giao khoán bảo vệ rừng tại Vườn quốc gia Tà Đùng; Thực trạng công tác quản lý bảo vệ rừng và các giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đắk N’tao; 7 năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng của BQL rừng phòng hộ Nam Cát Tiên…

Các đại biểu tham dự hội thảo

Sau khi công bố kết qủa nghiên cứu đề tài, Ban chủ nhiệm đề tài sẽ bổ sung, hoàn thiện và bàn giao toàn bộ kết quả nghiên cứu về cho UBND tỉnh Đắk Nông và các sở, ban ngành để triển khai ứng dụng vào thực tiễn.

 

 Tin, ảnh: Xuân Hạnh