Đắk Nông là tỉnh có nguồn nguyên liệu dồi dào, tiềm năng đất đai, khí hậu thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, nhất là các loại cây công nghiệp lâu năm. Hiện nay, địa phương đang có rất nhiều mặt hàng nông sản chủ lực, gồm có: Cà phê, hồ tiêu, điều, cao su và nhiều loại cây ăn trái....

Tuy nhiên, để phát triển, nâng cao giá trị nông sản chủ lực của tỉnh hiện vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, bất cập. Chính vì vậy, việc tổ chức Hội thảo khoa học định hướng nghiên cứu ứng dụng KHCN và công nghệ phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương rất có ý nghĩa.

Các đại biểu tham dự hội thảo
 

Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận các vấn đề liên quan đến hoạch định chiến lược phát triển vùng sản xuất đối với một số loại cây trồng chủ lực tại tỉnh Đắk Nông; quản lý giám sát sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị- vấn đề cần quan tâm; hiện trạng cây ăn trái  tại Tây Nguyên và các vấn đề cải tiến; tổ chức chuỗi liên kết phát triển cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu giải pháp phát triển bơ, sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông...

Thời gian qua, tỉnh Đắk Nông đã ban hành nhiều chính sách thu hút đầu tư,  phát triển sản phẩm chủ lực, khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, liên kết chặt chẽ giữa chủ thể sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Tuy nhiên, việc phát triển sản phẩm chủ lực chưa tương xứng với tiềm năng, chưa bền vững, sức cạnh tranh thấp, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu, áp dụng qui trình giám sát chất lượng vào sơ chế, chế biến chưa đáp ứng yêu cầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên phát biểu kết luận Hội thảo
 

Phát biểu tại hội nghị,Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Trọng Yên  nhấn mạnh, sản phẩm chủ lực đang có vai trò rất lớn trong việc phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh theo hướng hiện đại. Do đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan nghiên cứu lựa chọn sản phẩm chủ lực, hoàn thiện qui trình công nghệ khép kín, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất….Tập trung phát triển sản phẩm theo hướng bền vững, xây dựng chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm chủ lực, sản phẩm tiềm năng.

 

T/h: Lệ Quyên- Tô Hiệu