Ông Hà Trung Ký, nguyên UVTV Tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Chủ nhiệm đề tài và ông Bùi Huy Thành UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có PGS TS Vũ Văn Phúc, Phó chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng TW, nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.

Các tham luận của các đại biểu sẽ được Ban chủ nhiệm đề tài bổ sung, hoàn chỉnh

Thực hiện đề tài nâng cao chất lượng tham mưu thông qua nghiên cứu khoa học tại các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, Ban chủ nhiệm đề tài đã triển khai 17 chuyên đề liên quan, khảo sát, điều tra bằng phiếu tại 18 đơn vị.

Mục đích của đề tài giúp cho cấp ủy và lãnh đạo các cấp có thông tin đầy đủ, đa chiều trên cơ sở đó đưa ra được những phương án xử lý chính xác, những nghị quyết, những quyết định và quyết sách đúng đắn trong quá trình điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình.

PGS TS Vũ Văn Phúc, Phó chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng TW trình bày tham luận tại hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu nghe các báo cáo tham luận liên quan đến đề tài như: Đổi mới phương thức đặt hàng, giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu của Tỉnh ủy. Một số giải pháp nâng cao khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu của các đề tài, đề án phục vụ công tác tham mưu của các ban Đảng.

Nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu tại cấp ủy, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Những thuận lợi và khó khăn trong triển khai, ứng dụng nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tham mưu tại các Ban Đảng; kiến nghị, đề xuất các cơ chế, giải pháp….

Phát biểu kết luận, ông Bùi Huy Thành UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định, Hội thảo đã làm rõ hơn cơ sở lý luận, thực tiễn của vấn đề, từ đó có những đề xuất, kiến nghị khả thi nhằm nâng cao chất lượng tham mưu thông qua nghiên cứu khoa học tại các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

T/h: Lê Đại – Thành Lam