Quang cảnh hội thảo
 

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng nhấn mạnh trong thời gian qua Nghị quyết của Tỉnh ủy luôn xác định hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh là nhiệm vụ chiến lược của cả hệ thống chinh trị từ tỉnh đến cơ sở. Tỉnh đã có nhiều nỗ lực, quyết liệt thực hiện cải cách thủ tục hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, ban hành các chính sách về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp;  thành lập đoàn công tác xử lý, giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp; tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp... Do đó, điểm số PCI của tỉnh từ năm 2016-2018 liên tục tăng điểm. Việc tăng điểm PCI trong những năm qua là bằng chứng khách quan nhất thể hiện rõ ràng những cam kết về hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh. Tuy nhiên, công tác hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh vẫn còn nhiều hạn chế. Do đó, Hội thảo là dịp để phân tích, thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và cải thiện môi trường kinh doanh trong thời gian tới. Trước mắt, trong thời gian sớm nhất, tỉnh sẽ thành lập tổ liên ngành để tập trung giải quyết xuyên suốt những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Theo báo cáo tại hội thảo, tính đến nay, toàn tỉnh Đắk Nông có hơn 4.552 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 40.225 tỷ đồng. Để hỗ trợ doanh nghiệp, trong năm 2019, tỉnh đã kịp thời ban hành các chính sách về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Các cấp, các ngành đã thực hiện bảo đảm theo đúng các quy trình, thủ tục hành chính, đơn giản hóa và rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Tỉnh đã tạo cơ chế thu hút mọi nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng. Tuy nhiên, công tác quy hoạch còn nhiều bất cập, chưa theo kịp với sự phát triển; công tác hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các khó khăn, vướng mắc chưa đến kết quả cuối cùng; thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát nhưng còn rườm rà, phức tạp.

Doanh nghiệp nêu ý kiến về việc tiếp cận tín dụng khó khăn
 

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp. Theo các doanh nghiệp, thời gian qua việc tiếp cận tín dụng, vay vốn ngân hàng khó khăn; các chính sách, giải pháp hỗ trợ cho doanh nghiệp khá nhiều nhưng thực thi chính sách chưa đạt kết quả như mong đợi. 

Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tại Đà Nẵng Nguyễn Tiến Quang phát biểu tại hội thảo 
 

Tại hội thảo, Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đánh giá việc thực thi các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh; một số thực tiễn tốt tại các địa phương và đề xuất các khuyến nghị đối với tỉnh Đắk Nông. Theo Đại diện Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam VCCI, thời gian qua tỉnh Đắk Nông ban hành khá nhiều chương trình hành động cải thiện môi trường kinh doanh và được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá có nhiều cải thiện. Tuy nhiên, một số chương trình hỗ trợ doanh nghiệp còn hạn chế, hiệu quả trong thực thi chính sách và sự hưởng ứng tham gia của doanh nghiệp về các chính sách chưa đáp ứng được yêu cầu. Do đó, trong thời gian tới tỉnh cần quan tâm hơn đến việc tiếp cận các chính sách, nhất là đối với các doanh nghiệp mới thành lập. 

Tin, ảnh: Phan Đông-Xuân Hạnh