Đến nay, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam có 150 thành viên gồm 63 liên hiệp và 87 hội, tổng hội và hiệp hội hoạt động chuyên ngành trên toàn quốc. Toàn hệ thống đã tập hợp thu hút được khoảng 2,8 triệu hội viên, trong đó có khoảng trên 1,5 triệu trí thức. Sau khi có Chỉ thị số 42 – CT/TW, các Tỉnh ủy, UBND các tỉnh đã lãnh đạo và chỉ đạo Liên hiệp hội KH&KT địa phương từng bước củng cố công tác tổ chức, bộ máy và bảo đảm các điều kiện hoạt động. Liên hiệp các Hội  KH&KT tích cực tham mưu cho Đảng và Nhà nước nhiều vấn đề lớn liên quan đến chủ trương, chính sách phát triển đất nước; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Các đề tài, dự án nghiên cứu mang tính ứng dụng cao và được áp dụng vào thực tiễn. Tuy nhiên, tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các hội KH&KT vẫn còn một số khó khăn. Vai trò của liên hiệp hội chưa phù hợp; điều kiện làm việc nhiều khó khăn; công tác củng cố và phát triển tổ chức liên hiệp hội chưa được thực hiện đầy đủ, kịp thời; một số địa phương không đủ nhân sự tối thiểu để thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Đình Trung phát biểu chào mừng hội thảo
 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung trình bày các tham luận về: Những nút thắt trong quá trình triển khai Chỉ thị số 42-CT/TW; thực trạng tổ chức và hoạt động của Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh; Xây dựng Liên hiệp các hội KH&KT thành tổ chức chính trị xã hội vững mạnh; đề xuất những giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam. 

Quang cảnh hội thảo
 

Kết luận hội thảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT Việt Nam Đặng Vũ Minh cho biết, về biên chế, Liên hiệp hội đã xây dựng đề án và sắp tới sẽ trình Văn phòng Trung ương Đảng để trình lên Ban Bí thư xem xét; đồng thời, gửi công văn đến lãnh đạo các tỉnh, thành phố tạm thời giữ nguyên biên chế, không thay đổi về bộ máy trong lúc chờ đợi ý kiến. Liên hiệp các hội  KH&KT các tỉnh cần tiếp tục xây dựng, đổi mới để ngày càng mạnh về hình thức, phương thức hoạt động và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của các địa phương. 

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Đặng Vũ Minh phát biểu bế mạc hội thảo
 

Bảo Ngọc – Văn Thắng