Quang cảnh hội thảo 
 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải nhấn mạnh, Hội thảo là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần định hướng, thúc đẩy sự phát triển của đô thị Gia Nghĩa, hướng tới phát triển mạnh mẽ, đa dạng và bền vững về kinh tế, xây dựng đô thị xanh sạch đẹp. Theo đó, mục tiêu đặt ra đối với đô thị Gia Nghĩa là tăng cường các hoạt động kinh tế bền vững, tăng nguồn thu cho địa phương; phát triển du lịch sinh thái, vui chơi, giải trí; cải thiện chất lượng môi trường trung tâm đô thị thông qua việc xây dựng các công viên cây xanh, hệ thống xử lý chất thải…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải phát biểu tại hội thảo 
 

Đại diện đơn vị tư vấn đã trình bày các nội dung cơ bản về quy hoạch của đô thị Gia Nghĩa, khoảng cách thực tế, tầm nhìn; phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của đô thị Gia Nghĩa; chiến lược cho thành phố đến năm 2040, tầm nhìn 2050. Theo đó, Quy hoạch đô thị Gia Nghĩa được đánh giá trên các lĩnh vực như kinh tế, dân số, dịch vụ, thể chế, tài chính, môi trường, tác động biến đổi khí hậu, lịch sử không gian đô thị…Về chiến lược thông qua 3 yếu tố gồm kinh tế, môi trường và công bằng. Đơn vị tư vấn cũng đề xuất các chiến lược hoạt động, lộ trình và các hành động chính để thực hiện.  

Đại diện đơn vị tư vấn quốc tế EGIS trình bày về quy hoạch đô thị Gia Nghĩa 
 

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất những vấn đề liên quan đến quy hoạch đô thị, định hướng mở rộng, sử dụng đất đô thị, nguồn lực ưu tiên đầu tư. Trong quy hoạch cần chọn phương án đầu tư nhà máy xử lý rác thải thay cho phương án chôn lấp; các giải pháp xử lý nước thải đô thị; phát triển cây xanh đô thị; giải quyết việc làm cho người dân khi thu hồi đất để phát triển đô thị.…

Một số hình ảnh về đô thị Gia Nghĩa: 

 
 

 

 Phan Đông-Xuân Hạnh