Hôm nay (9/9), khai mạc Phiên họp thứ 37 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

 

Diễn ra từ ngày 9/9 đến ngày 21/9, dự kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ xem xét, cho ý kiến về một số dự án Luật, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư; Luật Đầu tư sửa đổi, Bộ luật Lao động sửa đổi, Luật Doanh nghiệp sửa đổi. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tiến hành giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012-2018", xem xét các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống tham nhũng và một số nội dung quan trọng khác.

VTV