Trong 3 năm học 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, Công ty TNHH MTV Sách-Thiết bị và Trường học tỉnh Đắk Nông thực hiện cấp sách giáo khoa, vở viết cho 130.840 em học sinh với tổng kinh phí 49,5 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. 

Đoàn giám sát làm việc với Công ty TNHH MTV Sách- Thiết bị và Trường học về kết quả thực hiện Nghị quyết 31
 

Tuy nhiên, theo đánh giá của Công ty, vẫn còn tình trạng lượng sách cấp phát bị dôi dư so với định mức giao. Nguyên nhân, do số liệu thống kê nhu cầu sử dụng sách giáo khoa của các trường học không khớp so với thực tế. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn áp dụng đồng thời nhiều chương trình học khác nhau, trong khi việc thống kê nhu cầu không sát thực tế dẫn đến dư thừa sách. Công ty kiến nghị, cần phân bổ kinh phí kịp thời để đơn vị thực hiện việc cấp phát sách giáo khoa trước năm học mới. 

Đoàn giám sát phản biện để làm rõ nguyên nhân dôi dư sách giáo khoa
 

Giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 31 cho thấy, 3 năm học qua, Sở đã hỗ trợ kinh phí học tập cho gần 3.200 học sinh THPT với tổng kinh phí trên 1,3 tỷ đồng. Hiện kinh phí còn tồn đọng là 294 triệu đồng. Qua triển khai, đã góp phần động viên học sinh DTTS thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo vượt qua khó khăn, duy trì và vươn lên trong học tập, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục và đào tạo.

Tại buổi làm việc, đoàn giám sát yêu cầu Sở GD&ĐT giải trình về quy trình cấp sách giáo khoa, nguyên nhân phát sinh kinh phí cấp sách năm học 2018 -2019. Với những bất cập liên quan đến việc xác định đối tượng thụ hưởng dựa trên năm ngân sách mà không phải năm học như văn bản quy định, đoàn giám sát sẽ tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính các cơ quan, đơn vị liên quan tháo gỡ. Để tránh lãng phí sách giáo khoa, Sở cần chỉ đạo các phòng giáo dục, các trường học động viên học sinh trong diện thụ hưởng bảo quản sách được cấp thật tốt, để nộp lại cho nhà trường hỗ trợ cho các em không nằm trong điện được hỗ trợ nhưng hoàn cảnh khó khăn. Với bất cập liên quan đến việc dôi dư sách hàng năm, Đoàn giám sát đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh xây dựng danh mục sách để làm cơ sở cấp phát, tránh lãng phí ngân sách của nhà nước, vì hiện nay có tình trạng sách tham khảo, sách nâng cao, tài liệu địa phương được cấp nhưng không sử dụng dẫn đến dôi dư.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Lê Kim Huy ý kiến tại buổi làm việc với Sở GD&ĐT

 

Vỹ Phượng – Tuấn Uyn