Tiêu hủy lợn nhiễm bệnh
 

UBND tỉnh quyết định bổ sung có mục tiêu năm 2019 cho các huyện, thị xã với tổng số tiền là trên 6,2 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ cho các cơ sở chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi xảy ra trên địa bàn. Theo đó, huyện Đắk R’lấp và Krông Nô nhiều nhất, mỗi huyện hơn 1,9 tỷ đồng; còn lại huyện Đắk Glong 961 triệu đồng, Cư Jút 477 triệu đồng, Đắk Mil 324 triệu đồng, Tuy Đức 287 triệu đồng, Đắk Song 277 triệu đồng và thị xã Gia Nghĩa 91 triệu đồng. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thông báo kết quả xác định mức độ thiệt hại do bệnh dịch tả lợn Châu Phi gây ra cho UBND các huyện, thị xã để thực hiện hỗ trợ theo quy định; đồng thời, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc xác định đối tượng và mức độ thiệt hại do bệnh dịch tả lợn Châu Phi gây ra trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổ chức hỗ trợ kinh phí trong phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại địa phương mình quản lý.

 

T/h: Phan Đông