Theo đó, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Phối hợp chặt chẽ với Công an tại địa phương, khẩn trương rà soát và lập danh sách các trường hợp trên địa bàn đã từng đi đến thành phố Đà Nẵng từ ngày 01/07/2020 đến ngày 28/07/2020.

2. Tiến hành sàng lọc các đối tượng trên thành từng nhóm nguy cơ để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Cụ thể:

 -Thực hiện cách ly tại cơ sở y tế đối với tất cả các trường hợp xác định; Các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh xác định (người tiếp xúc vòng1); Các trường hợp bệnh nghi ngờ (người có ít nhất một trong các triệu chứng: sốt, ho, đau họng, khó thở hoặc viêm họng và có có tiền sử đến/qua/ở/về từ nước ngoài, ổ dịch đang hoạt động trong vòng 14 ngày, các địa điểm theo các thông báo khẩn của Bộ Y tế hoặc tiếp xúc gần với ca bệnh xác định hoặc nghi ngờ).

Các trường hợp đang cách ly tại Bệnh viên đa khoa tỉnh Đắk Nông
 

- Thực hiện cách ly tại khu cách ly tập trung đối với các trương hợp đến/qua/ở/về từ nước ngoài, ổ dịch đang hoạt động tại Việt Nam trong vòng 14 ngày; Tất cả các trường hợp là bệnh nhân nội trú, người nhà bệnh nhân, người chăm sóc bệnh nhân, người từng làm việc, thực tập tại 4 bệnh viện: BV C Đà Nẵng, BV Đà Nẵng, BV chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng, BV Hoàn Mỹ Đà Nẵng từ ngày 01-28/7/2020 cụ thể:

+ Nếu các trường hợp rời khỏi các địa điểm trên nhưng chưa đủ 14 ngày thì thực hiện cách ly tập trung cho đủ 14 ngày tính từ ngày rời khỏi các địa điểm trên; lấy mẫu xét nghiệm (ít nhất 02 mẫu âm tính); sau khi hết thời gian cách ly tập trung thì tiếp tục thực hiện cách ly y tế tại nhà 14 ngày tiếp theo đồng thời tiếp tục thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 3 ngày 1 lần cho đến khi hết thời gian cách ly;

+Lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp trên và thực hiện cách ly y tế tại nhà cho đủ 14 ngày tính từ ngày tiếp xúc lần cuối với các trường hợp trên.

Người dân thực hiện khai báo y tế
 

- Cách ly y tế tại nhà đối với người tiếp xúc gần với người tiếp xúc vòng 1 (Người tiếp xúc vòng 2); Người tiếp xúc gần với ca bệnh nghi ngờ; Các trường hợp đã từng đi đến các địa điểm có nguy cơ cao từ ngày 01- 28/7/2020 theo các thông báo của Bộ Y tế; thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 02 lần âm tính cho đến khi đủ 14 ngày, trường hợp đã quá 14 ngày thì khuyến cáo tiếp tục tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 14 ngày tiếp theo; lập danh sách tiếp xúc gần và khuyến cáo tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 14 ngày tính từ ngày tiếp xúc lần cuối với các trường hợp trên;

Một hộ gia đình cách ly tại nhà
 

-  Khuyến cáo tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà: các trường hợp còn lại không thuộc các nhóm đối tượng trên.

                                                               T/h: Lê Đại