Cụ thể, cà phê 3.000 đồng/cây, tăng 1.000 đồng; hồ tiêu 7.000 đồng/cây, tăng 2.000 đồng; sầu riêng Ri6 từ 50.000 -70.000 đồng/cây, tăng 10.000 đồng; bơ Booth 50.000 đồng/cây… Năm nay giá các loại cây giống tăng cao là do những năm gần đây, các vườn ươm sản xuất có hạn khiến cầu vượt cung. Bên cạnh đó, nhiều diện tích cây trồng bị sâu bệnh do thời tiết diễn biến bất thường nên bà con nông dân phải mua thêm cây giống để trồng bổ sung./.

Tùng Nhi (Đài TT huyện Cư Jut)