Để góp phần phòng ngừa và ngăn chặn tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, Công an huyện Krông Nô đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về phòng chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Một trong những việc làm thiết thực được Công an huyện Krông Nô áp dụng là phối hợp với ngành giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao kiến thức về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm xâm hại tình dục trẻ em cho phụ huynh, cán bộ, giáo viên và học sinh các trường học trên địa bàn.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng rất cần sự chung tay, phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, đoàn thể và toàn xã hội trong việc bảo vệ trẻ em. Điều quan trọng trên hết vẫn là sự quan tâm, quản lý, giáo dục của gia đình, nhà trường đối với các em nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các vụ án đau lòng xảy ra.

 

                                                                  Tin: Minh Quỳnh