Nằm trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ phụ nữ Dân tộc thiểu số phát triển kinh tế nhờ áp dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0” với sự hỗ trợ của UNDP, tiếp nối những thành công bước đầu tại tỉnh Bắc Kạn, sự kiện “Kết nối đối tác” lần này đã chính thức khởi động dự án tại tỉnh Đăk Nông. Dự án sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện cho 450 phụ nữ dân tộc thiểu số có thể tự mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh. Tại hội nghị, hơn 45 nhóm phụ nữ dân tộc thiểu số được gặp gỡ, kết nối với đại diện các tổ chức chính phủ, phi chính phủ và doanh nghiệp nhằm nắm bắt các cơ hội ứng dụng công nghệ của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế.

Quang cảnh hội nghị 

Tại Đăk Nông, sinh kế chủ yếu của đồng bào dân tộc thiểu số là các hoạt động sản xuất nông nghiệp, năng suất thấp, có nhiều hạn chế trong việc tiếp cận công nghệ mới, thị trường và các giải pháp tài chính hiện đại. Hơn nữa, sinh kế của đồng bào còn bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão, lũ lụt, cơ hội tiếp cận với giải pháp bảo hiểm vi mô còn rất hạn chế. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Tôn Thị Ngọc Hạnh nhấn mạnh: "Kết nối đối tác hợp tác, hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế áp dụng công nghệ của cuộc các mạng công nghiệp 4.0 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông là hướng đi nhạy bén, kịp thời. Đây chính là điều mà chúng tôi đang mong mỏi, khát khao". Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết chúng ta cần đánh giá đúng thế mạnh và tiềm năng của từng nhóm đồng bào dân tộc thiểu số, từng khu vực để có thể phát huy tiềm năng, tạo ra sản phẩm phù hợp, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm của các HTX, THT

Tại hội nghị, các doanh nghiệp, HTX, tổ nhóm cộng đồng đã giới thiệu sản phẩm, mô hình phát triển kinh tế tạo việc làm, thu nhập cho phụ nữ DTTS. Đồng thời, giới thiệu các mô hình kinh doanh, giải pháp công nghệ có thể áp dụng để thúc đẩy kinh doanh, kết nối thị trường cho các sản phẩm bản địa của đồng bào, phụ nữ dân tộc thiểu số.

Tin, ảnh: Phan Đông-Tô Hiệu