Những năm gần đây, tốc độ đô thị hoá tại tỉnh Đăk Nông diễn ra ngày càng nhanh. Thị xã Gia Nghĩa và các đô thị khác đã dần khẳng định được vai trò trung tâm, tạo động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, các đô thị vẫn còn đối mặt với rất nhiều bất cập và thách thức. Vì vậy, lớp đào tạo lần này nhằm nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, điều hành và thực thi công vụ cho công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp.

Theo đó, 2 lớp đào tạo chuyên sâu trong dợt này gồm: Đào tạo chuyên sâu về nâng cao năng lực quản lý quy hoạch – kiến trúc và Đào tạo chuyên sâu về quản lý đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản.

 

Lớp học có 55 học viên, gồm lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài nguyên Môi trường, Ban quản lý chuyên ngành xây dựng – Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch, phó chủ tịch UBND các huyện, thị trên địa bàn tỉnh...

Minh Tuyết – Tuấn Uyn