Lễ khai giảng lớp tập huấn cán bộ Ban CHQS cơ quan, tổ chức đợt 4 năm 2019
 

Tham gia lớp tập huấn đợt này có 140 học viên là Chỉ huy trưởng và Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức cơ sở trên toàn tỉnh. Các học viên sẽ được nghiên cứu những vấn đề cơ bản như: Nhận diện và đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; Đặc điểm tác chiến của tiểu đoàn, lữ đoàn bộ binh Mỹ và quân đội nước ngoài; Công tác tham mưu huấn luyện; Phương pháp tổ chức huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật; Công tác xây dựng lực lượng theo Thông tư 33/2016/TT-BQP, Thông tư 148/2018/TT-BQP về quy định tuyển chọn công dân nhập ngũ. 

Tham gia lớp tập huấn có 140 học viên

Lớp tập huấn sẽ kết thúc vào ngày 9/3/2019

                                                                                                                                               Xuân Hạnh