Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội. Về phía TW có các đồng chí Lê Vĩnh Tân - Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Ban Tổ chức TW; Bùi Thanh Sơn - Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại Giao; Trần Quốc Cường - Ủy viên TW Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; đại diện các bộ, ngành của Trung ương. Tham dự Đại hội còn có các mẹ Việt Nam Anh hùng; lão thành cách mạng; nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh khóa IX, khóa X; nguyên Tỉnh ủy viên khóa XI.
 
Các đại biểu tham dự Đại hội
 
 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Kinh tế TW Nguyễn Văn Bình dự và chỉ đạo Đại hội
 

Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm các đồng chí: Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Điểu Xuân Hùng, UVTVTU, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thị Hoa, UVTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Công Hùng, UVTVTU, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Huy Thành, UVTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hà Trung Ký, UVTVTU, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, UVTVTU, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trần Xuân Hải, UVTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hồ Văn Mười, UVTVTU, Giám đốc Công an tỉnh; Đinh Hồng Tiếng, UVTVTU, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Nguyễn Đức Nguyên, UVTVTU, Bí thư Thành ủy Gia Nghĩa; Hà Thị Hạnh, TUV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Quang cảnh Đại hội
 
Phát biểu khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn khẳng định, Đại hội là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Đắk Nông, tiếp nối thành công từ Đại hội đảng các cấp trong toàn tỉnh, là bước chuẩn bị quan trọng góp phần cho thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời; nhân dân các dân tộc và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã đoàn kết một lòng, từng bước khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt và vượt 14/21 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Đảng bộ, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra là đến năm 2020, đưa Đắk Nông thoát khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo, chưa phát triển”. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ xác định những định hướng lớn, giải pháp quan trọng, những khâu đột phá mang tính trung hạn và dài hạn để tạo động lực cho sự phát triển bền vững trong nhiệm kỳ 5 năm 2020 - 2025 và tầm nhìn xa hơn.
Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, để đưa Đắk Nông phát triển hơn nữa, Đại hội chúng ta cần tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách làm việc khoa học, tích cực tham luận, thảo luận, tham gia nhiều ý kiến xác đáng, từ đó quyết nghị phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 - 2025; định hướng phát triển của tỉnh với tầm nhìn xa hơn đến năm 2030 và đến năm 2045. Đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn đề nghị các đại biểu giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và trách nhiệm của mỗi đại biểu, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có tài, có đức bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XII
 

Để hoàn thành tốt các nội dung của Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bí thư Tỉnh ủy Lê Diễn đề nghị các đồng chí đại biểu, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm chính trị trước Đảng bộ, chấp hành nghiêm Nội quy Đại hội. Giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và trách nhiệm của mỗi đại biểu, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có tài, có đức bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đảm bảo tiêu chuẩn và cơ cấu hợp lý để phụ trách các lĩnh vực công tác của Đảng bộ. Đồng thời, bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là Đại hội “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Hành động - Phát triển”; đồng thời, thể hiện ý chí, quyết tâm của toàn Đảng bộ, khát vọng vươn lên của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh với định hướng, mục tiêu là “Nâng cao năng lực lãnh đạo của đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên của các dân tộc; khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, đưa Đắk Nông phát triển nhanh, bền vững; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên”.

 
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
 
Trong phiên khai mạc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông đã thông qua Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ khóa XI và phát biểu chỉ đạo của Trung ương, Thông qua Đề án nhân sự BCH Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; danh sách BCH nhiệm kỳ XII do BCH nhiệm kỳ XI giới thiệu. Những nội dung này sẽ được tiếp tục cập nhật.

T/h: Bảo Ngọc – Văn Thắng