Chủ trì hội nghị gồm các đồng chí: Ngô Thanh Danh - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Điểu K’ré - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Mười - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh nhấn mạnh, trong bối cảnh đại dịch Covid - 19 đang diễn biến hết sức phức tạp, trên địa bàn tỉnh dù đã chủ động, quyết liệt trong phòng, chống dịch nhưng đã có 4 ca mắc Covid-19. Với  tinh thần đoàn kết, sự quyết tâm chính trị cao, sáng tạo, linh hoạt, đồng bộ tỉnh Đắk Nông đã thực hiện khá tốt “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống hiệu quả dịch bệnh, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện.

Cùng cả nước, Đắk Nông đã  lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh cho rằng trong thực hiện nhiệm vụ vẫn còn những mặt hạn chế. Trong đó, nhiều vấn đề đã được nhắc nhở, đôn đốc, chỉ đạo nhiều lần, thường xuyên, liên tục nhưng chưa khắc phục. Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bên cạnh nguyên nhân khách quan thì chủ yếu, cơ bản vẫn là do một số, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo còn thiếu chủ động, sáng tạo; thiếu quyết tâm, chưa sâu sát cơ sở, còn trông chờ vào sự chỉ đạo của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh nhấn mạnh, hội nghị cần tập trung bàn, quyết định nhiều vấn đề có ý nghĩa then chốt để hiện thực hóa các quan điểm, định hướng, mục tiêu phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới
 

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, hội nghị lần này cũng sẽ bàn, quyết định nhiều vấn đề có ý nghĩa then chốt để hiện thực hóa các quan điểm, định hướng, mục tiêu phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới. Do đó, đồng chí Ngô Thanh Danh yêu cầu các đại biểu dự hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn thảo luận, phân tích, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, nhất là nguyên nhân chủ quan. Trên cơ sở đó, các ngành, địa phương đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp khả thi để sớm khắc phục tồn tại, hạn chế. Từng ngành, địa phương chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả để nhân rộng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ tỉnh đề ra.

Đồng chí Điểu Kré - Ủy viên TW Đảng, Phó Bí Thư Tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
 

Theo dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, Đắk Nông có 09/13 nhóm chỉ tiêu trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, kết quả có 07/13 nhóm chỉ tiêu tiến độ đạt khá, tốt; 02/13 nhóm chỉ tiêu tiến độ còn thấp, cần tập trung phấn đấu quyết liệt để đạt kế hoạch đề ra; 04/13 nhóm chỉ tiêu còn lại đánh giá vào cuối năm. Tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 7.956 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 6,03%. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 7,35%. Tình hình phá rừng tuy giảm so với cùng kỳ nhưng vẫn diễn biến phức tạp. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 6.555 tỷ đồng, tăng 38%, đạt 41% kế hoạch.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.582 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ và đạt 58% dự toán. Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội được được chú trọng. Lĩnh văn văn hóa giáo dục được chú trọng. Công tác phòng chống dịch Covid 19 được triển khai quyết liệt. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh hiện còn 6,98%. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 an toàn, đúng quy định, với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,77%.

Các đại biểu tham dự hội nghị
 
 

Theo chương trình, hội nghị sẽ nghe dự thảo Tờ trình đề nghị thông qua gồm: Nghị quyết quản lý, bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững; nâng cao tỷ lệ che phủ rừng giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết về phát triển công nghiệp tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 17/11/2011 của Tỉnh ủy khóa X về phát triển đô thị tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đề án tạo nguồn đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030 và định hướng đến năm 2035.

Theo chương trình, hội nghị sẽ diễn ra hết ngày 16/7. Những thông tin về hội nghị sẽ được tiếp tục cập nhật.

 

T/h: Bảo Ngọc – Văn Thắng