Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ngô Thanh Danh đánh giá, năm 2021 thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thuận lợi thì ít mà khó khăn, thách thức, gian khổ nhiều tác động bất lợi đến mọi mặt đời sống trên địa bàn toàn tỉnh. Nhưng trong khó khăn, thách thức ấy, bằng sự đoàn kết chung sức, đồng lòng của toàn đảng, toàn quân và toàn dân Đắk Nông đã vượt qua thời khắc gian nan đó. Trước mắt Đắk Nông đã bước đầu đã kiểm soát được tình hình dịch Covid 19, không để lây lan ra diện rộng, phức tạp. Các chỉ riêu cơ bản của Nghị quyết đề ra đều đạt và vượt. Điều đáng mứng là đời sống Nhân dân nhìn chung là ổn định, có mặt phát triển. Quốc phòng an ning được giữ vững. Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng, củng cố hướng về cơ sở. Hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực.

 
Quang cảnh hội nghị
 

Điều đáng mừng là đời sống Nhân dân nhìn chung là ổn định, có mặt phát triển. Quốc phòng an ning được giữ vững. Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng, củng cố hướng về cơ sở. Hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên có nhiều chuyển biến tích cực. Thay mặt Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những nỗ lực, cố gắng của toàn đảng đảng, toàn quân, toàn dân các tổ chứcm, cá nhân, nhừng tấm gương, tấm lòng vàng trong chống dịch, phát triển kinh tế xã hội thực hiện mục tiêu kép của Đảng, Nhà nước “vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế”

 
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ngô Thanh Danh biểu dương kết quả trong thực hiện mục tiêu kép
 

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh cho rằng việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ vẫn còn những mặt hạn chế, yếu kém. Trong đó, có những hạn chế yếu kém đã được nhắc nhở, đôn đốc, chỉ đạo nhiều lần, thường xuyên, liên tục và đã có các giải pháp quyết liệt nhưng chậm chuyển biến, thực thi chưa đạt. Bên cạnh nguyên nhân khách quan do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thì nguyên nhân chủ yếu. Vì vậy, nội dung Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ 6 khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 rất quan trọng, có sự tác động rất lớn đến sự phát triển của năm 2022 và những năm tiếp theo.

Sau phần khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười trình bày dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021; dự thảo Nghị quyết năm 2022. Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 08/12/2020 của Tỉnh ủy khóa XII về nhiệm vụ năm 2021 đề ra 13 nhóm chỉ tiêu. Đến nay, ước kết quả thực hiện vượt 06 chỉ tiêu và đạt 07 chỉ tiêu. Một số chỉ tiêu nổi bật gồm: GRDP ước tăng 8,63%. GRDP bình quân đầu người 52,1 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 3.200 tỷ đồng; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt cao 97,7%. Sản xuất nông nghiệp phát triển khá, sản xuất công nghiệp cơ bản ổn định, các giải pháp thu hút đầu tư, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, các chương trình tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, tín dụng chính sách được thực hiện khá tốt. Các hoạt động văn hóa - xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt, nhất là các chế độ, chính sách hỗ trợ cho người lao động chịu ảnh hưởng của dịch Covid. Đặc biệt, ngành y tế đã chủ động tham mưu, triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Tỷ lệ bao phủ mũi 1 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên đạt 100%; mũi 2 đạt 91% và dự kiến bao phủ mũi 2 vào ngày 12/12. Quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 
 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười trình bày dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021
 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Đó là tốc độ thu ngân sách tuy có tăng nhưng chưa thật sự bền vững. Mặc dù các cơ quan chức năng đã kịp thời triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư lớn trên địa bàn tỉnh nhưng tiến độ một số dự án vẫn còn chậm. Kết quả thực hiện công tác thu hút đầu tư ngoài ngân sách còn hạn chế. Năm 2022, dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Dịch Covid - 19 có thể kéo dài, nguy cơ xuất hiện biến chủng mới lây lan nhanh hơn, phức tạp và nguy hiểm hơn. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, đề xuất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh mục tiêu tổng quát, 13 nhóm chỉ tiêu và các nhiệm vụ, nhóm giải pháp quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu thực hiện trong năm 2022.

 
Các đại biểu tham dự hội nghị
 

Hội nghị đã tập trung đánh giá, xem xét các dự thảo gồm: Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp năm 2021; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022. Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 07/4/2011 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020, gắn với đánh giá việc thực hiện các đề án trong ngành nông nghiệp; Nghị quyết xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Theo chương trình làm việc, ngày 10/12, Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ 6 khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ tiến hành thảo luận tại tổ, thảo luận tập trung tại hội trường và bế mạc hội nghị. Những nội dung này sẽ được tiếp tục cập nhật./.

 

Bảo Ngọc – Văn Thắng