Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ngô Thanh Danh phát biểu khai mạc hội nghị

 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh đây là hội nghị rất quan trọng, có tính chất quyết sách trong chương trình toàn khóa. Sau thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện kiện toàn công tác cán bộ, tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, triển khai kế hoạch năm 2020, trong bối cảnh cả nước có nhiều khó khăn, các đợt dịch Covid 19 xuất hiện tại nhiều địa phương đã tác động mạnh đến tình hình kinh tế xã hội. Toàn tỉnh đã tập trung chỉ đạo quán triệt phương châm “chống dịch như chống giặc”, thực hiện nhiệm vụ kép vừa quyết liệt phòng, chống dịch hiệu quả, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế xã hội”, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh đề nghị các đại biểu tham dự Hội nghị lần thứ 2, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XII phải phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, xem xét phân tích thảo luận khách quan, cho ý kiến để khắc phục những tồn tại, từ đó đề xuất các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2021 với 13 chỉ tiêu chủ yếu.

Năm 2021, là năm đầu tiên triển khai các nghị quyết, chiến lược, kế hoạch mới của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp,… đặt ra cho các cấp, các ngành nhiều nhiệm vụ nặng nề và trách nhiệm to lớn. Để phát huy các kết quả đã đạt được, vượt qua các khó khăn, thách thức, tạo tiền đề thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Thanh Danh yêu cầu các cấp, các ngành cần phấn đấu với quyết tâm cao nhất, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

 Các đại biểu tham dự hội nghị 
 

Trong phiên khai mạc, hội nghị đã nghe một số Dự thảo báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, Dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy khóa XII về nhiệm vụ năm 2021; Dự thảo chương trình làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Dự thảo Quy chế làm việc BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí Tỉnh ủy viên vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Hội nghị lần thứ 2, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 3 và 4/12. Những thông tin của hội nghị sẽ được tiếp tục cập nhật./.

T/h: Bảo Ngọc – Văn Thắng