Phát biểu khai mạc hội nghị, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Lê Diễn khẳng định, mặc dù gặp khó khăn do thời tiết, giá cả một số mặt hàng nông sản giảm, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh ổn định và phát triển tích cực. Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như: tái cơ cấu ngành nông nghiệp và ứng dụng công nghệ cao chưa xứng tầm với sự quan tâm và kỳ vọng của tỉnh; công tác xóa đói giảm nghèo chưa bền vững; quản lý, bảo vệ rừng vẫn còn diễn biến phức tạp; các địa phương chưa quyết liệt trong thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp tinh gọn bộ máy. Về nhiệm vụ năm 2019, tỉnh đề ra 19 chỉ tiêu quan trọng để phấn đấu thực hiện. Trong đó, năm 2019 là năm đột phá vào tái cơ cấu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất để nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp. Về công nghiệp, đột phá vào công nghiệp chế biến và phụ trợ. 

UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn nêu rõ, năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh ổn định và phát triển tích cực
 

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2018, Đắk Nông đã đạt 18/19 chỉ tiêu. Một số chỉ tiêu đạt cao là: tăng trưởng kinh tế GRDP ước đạt 7,32%. GRDP bình quân đầu người ước đạt 41,4 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước 15.281 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 2.300 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.158 triệu USD; nhập khẩu ước đạt 350 triệu USD. Tỷ lệ hộ nghèo ước giảm 2,5%, trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm 5%. Công tác cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực giáo dục, y tế ngày càng chuyển biến. Công tác an sinh xã hội được quan tâm; an ninh quốc phòng đảm bảo ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, trong đó tập trung triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18,19 Trung ương 6 khóa XII. Tuy nhiên, trong năm 2018, dịch bệnh trên cây tiêu xảy ra trên diện rộng, diễn biến phức tạp, gây nhiều thiệt hại đối với các vùng sản xuất tiêu trọng điểm của tỉnh. Tình hình phá rừng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Giải ngân vốn đầu tư chỉ đạt 86%. Công tác sắp xếp đổi mới, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước triển khai chậm. Tỉ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19 ở một số cơ quan, đơn vị chưa có sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn trình bày báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2018
 
Quang cảnh hội nghị
 

Trong buổi sáng khai mạc, dưới sự điều hành của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh - Ngô Thanh Danh, Hội nghị đã nghe dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018; Nghị quyết nhiệm vụ năm 2019; Dự thảo báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 04 ngày 27/7/2016 của Tỉnh ủy về công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2019. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 sẽ bế mạc vào ngày mai 5/12.

Bảo Ngọc – Văn Thắng