Quang cảnh Lễ khai mạc 
 

Tham gia kỳ thi lần này có 182 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó có 121 cán bộ, công chức, viên chức thi nâng ngạch, thăng hạng lên chuyên viên chính; 61 cán bộ, công chức, viên chức thi nâng ngạch, thăng hạng lên chuyên viên.

Ông Trần Xuân Hải, UVBTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch, thăng hạng tỉnh Đắk Nông năm 2019 
 

Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Trần Xuân Hải, UVBTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi nâng ngạch, thăng hạng tỉnh Đắk Nông năm 2019 nêu rõ: Mục đích của viêc tổ chức kỳ thi nâng ngạch, thăng hạng là nhằm đánh giá, lựa chọn để bổ nhiệm vào ngạch cao hơn đối với cán bộ, công chức, viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó còn bổ sung số lượng cán bộ, công chức, viên chức vào ngạch chuyên viên và chuyên viên chính theo chỉ tiêu được Bộ Nội vụ giao, nhằm từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, kết quả của kỳ thi còn là cơ sở để đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh hiện nay. Qua đó, nâng cao một bước về chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Cán bộ, công chức, viên chức tham dự Lễ khai mạc kỳ thi
 

Theo kế hoạch kỳ thi sẽ diễn ra trong 2 ngày 26 và 27/11 với 2 môn thi gồm: Kiến thức chung với hình thức thi trắc nghiệm trên máy và Thi viết chuyên ngành đối với cán bộ, công chức, viên chức thi đỗ ở phần thi Kiến thức chung.

T/h: Xuân Hạnh