Phó chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đắk Nông
Các cơ quan, ban ngành địa phương tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đắk Nông
 

Trục liên thông văn bản quốc gia là giải pháp kỹ thuật, công nghệ được triển khai từ Văn phòng Chính phủ tới các Bộ, ngành, địa phương để kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời các văn bản Chính phủ. Tiến tới là nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu số quốc gia; vận hành hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ. Trục liên thông văn bản quốc gia còn giúp tăng năng suất, hiệu quả hoạt động của chính quyền trong việc gửi, nhận các văn bản và qua đó giảm được chi phí hoạt động, điều hành hiệu quả hơn rất nhiều. Đồng thời, tạo lập môi trường điện tử để người dân giám sát và đóng góp cho hoạt động của chính quyền các cấp...

Tại hội nghị, các Bộ ngành trung ương, các địa phương cũng đã trình bày tham luận về các vấn để triển khai Trục liên thông văn bản quốc gia như: những tiện ích khi triển khai Trục liên thông văn bản Quốc gia; định hướng tuyên truyền; công tác chỉ đạo điều hành; đề xuất kiến nghị trong triển khai Trục liên thông văn bản Quốc gia …

Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch UBQG Chính phủ điện tử Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị
 

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ- Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Chính phủ điện tử Nguyễn Xuân Phúc biểu dương Văn phòng chính phủ đã chủ động, sát sao, thực hiện tốt vai trò là cơ quan chủ trì, điều phối xây dựng, vận hành Trục liên thông văn bản quốc gia. Bộ Thông tin và Truyền thông đã tích cực hoàn thiện thể chế về kỹ thuật, phối hợp triển khai thử nghiệm kết nối, kiểm tra, đánh giá về an toàn thông tin mạng. Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ để bảo đảm an ninh mạng cho thiết bị, hạ tầng và giải pháp công nghệ. Tập đoàn VNPT đã chủ trì nghiên cứu, ứng dụng thành công bước đầu công nghệ mới vào triển khai Trục liên thông.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc triển khai Trục liên thông văn bản Quốc gia hướng đến xây dựng chính quyền điện tử là vấn đề cấp thiết, do đó các Bộ, ngành cần triển khai đồng bộ, kịp thời các phần mềm điện tử trong việc giải quyết, xử lý các văn bản từ TW đến địa phương nhằmchấm dứt tình trạng chậm, ngâm hồ sơ, bỏ lọt hồ sơ. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, trước mắt là cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo hiểm, tài chính, đăng ký doanh nghiệp, đất đai quốc gia, hộ tịch điện tử và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành để trong giai đoạn 2020-2025 sẵn sàng kết nối liên thông với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được phát triển trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ thông tin cá nhân và tổ chức, không được để lộ, lọt dữ liệu và thông tin thuộc phạm vi bí mật Nhà nước. Tiếp tục cập nhật, bổ sung, hoàn thiện thể chế, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện cho việc gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia nói riêng, việc kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan Nhà nước nói chung.

Thủ tướng giao Bộ Giao thông - Vận tải và Văn phòng Chính phủ sẽ thực hiện giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công quốc gia kết nối với địa phương vào quý IV/2019. Huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng, trang bị các phần mềm điện tử, đảm bảo nhận văn bản kịp thời, an toàn, hiệu quả; tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức của cán bộ trong bộ máy quản lý nhà nước về xây dựng chính quyền điện tử...

Lãnh đạo Chính phủ và các Bộ, ngành TW thực hiện nghi thức khai trương Trục liên thông văn bản Quốc gia
 

Dịp này, đại diện lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành TW và các cơ quan liên quan đã khai trương Trục liên thông văn bản Quốc gia và thử nghiêm quy trình xem xét, phê duyệt, ký văn bản, ban hành văn bản tới các địa phương thông qua hệ thống Trục liên thông văn bản Quốc gia.

                 Trịnh Nga- K’Muôi