Theo đó, đoàn đã đi khảo sát tại Tổ hợp tác dệt thổ cẩm bon Pi Nao, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp và Tổ hợp tác dệt thổ cẩm xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa. Qua khảo sát, đoàn đã nắm bắt được tình hình hoạt động của các cơ sở, những thuận lợi, khó khăn và đề xuất, kiến nghị.

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát tại Tổ hợp tác dệt thổ cẩm xã Đắk Nia, thành phố Gia Nghĩa
 
Để phát triển hoạt động dệt thổ cẩm, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương và các ngành chức năng phối hợp thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm. Trong đó, chú trọng duy trì nghề gắn với tìm đầu ra cho các sản phẩm thổ cẩm, nhất là thông qua việc thành lập nhóm dệt thổ cẩm, tổ liên kết. Mục đích của chuyến khảo sát lần này là để có kế hoạch, giải pháp phát huy, phát triển hoạt động dệt thổ cẩm trong thời gian tới; tăng cường huy động sự vào cuộc của các ngành, các cấp đối với hoạt động dệt thổ cẩm. Đặc biệt, ngành văn hóa cần liên hệ với đơn vị sự kiện phối hợp với tỉnh tổ chức Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ II để trao đổi, thống nhất về định hướng đặt hàng các sản phẩm thổ cẩm nhằm phục vụ cho các hoạt động của lễ hội diễn ra thành công và tạo hiệu ứng xã hội cao.       
                                                                                                       
Tin, ảnh: Ngô Lan-Xuân Cảnh