Các đại biểu tham dự hội thảo tại điểm cầu Đắk Nông
 

Dự án do Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại 5 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Thuận, Ninh Thuận và Khánh Hòa trong giai đoạn 2021 – 2026. Dự án sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho hơn 222.400 người dân các tỉnh. Tổng vốn của toàn bộ dự án là trên 30,2 triệu USD.

Tại Đắk Nông, dự án này được triển khai tại 16 xã, thuộc 03 huyện Đắk Mil, Cư Jút và Krông Nô. Dự án có tổng mức đầu tư 126,995 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư không hoàn lại của Quỹ Khí hậu xanh 108,6 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của tỉnh.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên cho biết, dự án có ý nghĩa lớn đối với tỉnh nhằm giảm thiểu các tác động, ảnh hưởng của hạn hán, biến đổi khí hậu, xóa đói giảm nghèo. Đây là cơ hội cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khắc phục khó khăn, tiếp cận thông tin, nguồn lực tài chính để ứng phó hiệu quả với điều kiện biến đổi khí hậu. Do đó, tỉnh Đắk Nông cam kết tuân thủ tốt các nguyên tắc, làm tốt việc bố trí nguồn lực, vốn đối ứng, giải phóng mặt bằng để bảo đảm cho dự án triển khai đúng mục đích.

T/h: Hải Thanh