Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang bắt buộc tại các cơ sở khám, chữa bệnh
 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục kiểm soát chặt chẽ nguồn lây nhiễm từ bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để; tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bình tĩnh ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương thành lập các đoàn kiểm tra, quyết liệt đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là tại các nơi có nguy cơ cao xảy ra lây nhiễm dịch bệnh. Yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc tại các cơ sở khám, chữa bệnh, chợ, siêu thị, trên các phương tiện giao thông công cộng; thường xuyên khử khuẩn, vệ sinh bề mặt tiếp xúc bằng dung dịch sát khuẩn hoặc xà phòng tại các trường học, cơ sở khám chữa bệnh, trên các phương tiện giao thông công cộng…

Mọi trường hợp nhập cảnh đến địa bàn tỉnh đều phải quản lý, giám sát chặt chẽ, cách ly tập trung theo đúng quy trình, quy định, thời gian để phòng ngừa lây chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

 

T/h: Kiều Oanh