Thời gian qua, các cơ quan tư pháp của huyện đã phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp. Chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án được nâng cao; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bổ trợ tư pháp chuyển biến tích cực; nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý được triển khai đến cơ sở với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với từng nội dung. Tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp thường xuyên được củng cố, kiện toàn đã tác động tích cực đến việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác tư pháp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Tuy nhiên, trong công tác điều tra, giải quyết các loại án tranh chấp về đất đai ngày càng phức tạp dẫn đến tỷ lệ giải quyết không cao; công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp của một số phòng, ban, ngành tư pháp có lúc chưa kịp thời…

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận làm rõ một số vấn đề về công tác phối hợp giữa cơ quan tư pháp, công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; những tồn tại hạn chế và một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp; công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân; đồng thời kiến nghị đề xuất Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh những vấn đề liên quan đến quy định, trang bị cơ sở vật chất, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách tư pháp.  

Công an huyện nêu lên những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện nhiệm vụ 
 
UVBTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Úy phát biểu tại buổi làm việc 
 

Đánh giá tại buổi làm việc, UVBTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng ban thường trực BCĐ cải cách tư pháp tỉnh Nguyễn Văn Uý nhấn mạnh, 2 năm qua, các cơ quan tư pháp của huyện đã thực hiện tương đối tốt nhiệm vụ tư pháp. Mặc dù trên địa bàn xảy ra nhiều vụ án lớn, phức tạp nhưng nhờ làm tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử nên không có nhiều vướng mắc lớn, không còn án đọng kéo dài. Trong thời gian tới, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy đề nghị huyện tiếp tục quan tâm hỗ trợ các cơ quan điều tra, truy tố trên địa bàn; bố trí cán bộ cho Phòng Tư pháp, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến pháp luật, hòa giải ở cơ sở. Đối với công tác giám định tư pháp, nếu không cần thiết, có đầy đủ chứng cứ kết luận thì không cần giám định, qua đó đẩy nhanh việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án.

 

Tin, ảnh: Phan Đông-Xuân Hạnh