Ông Cao Huy- Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phân giới cắm mốc tỉnh Đăk Nông
kiểm tra thực tế thi công cột mốc phụ 
 

Đoàn đã kiểm tra thực tế khối lượng, kết quả xây dựng cột mốc phụ biên giới đất liền Việt Nam– Campuchia đoạn qua tỉnh Đăk Nông. Theo đó, đoạn biên giới giữa tỉnh Đắk Nông và tỉnh Mondulkiri có 89 vị trí với 168 cột mốc phụ. Trong số này, Việt Nam xây dựng 84 cột mốc theo số chẵn, Campuchia xây dựng 84 cột mốc theo số lẻ. Đến thời điểm này, tỉnh Đăk Nông đã hoàn thành xây dựng, nghiệm thu 80 cột mốc phụ và bàn giao về cho lực lượng biên phòng quản lý, bảo vệ. 4 cột mốc còn lại (từ cột mốc 55/2 đến cột mốc 55/8) đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến sẽ thi công xong trong cuối tháng 5/2018. Qua kiểm tra thực địa, PCT UBND tỉnh Cao Huy đánh cao sự phối hợp giữa lực lượng biên phòng và các đơn vị liên quan trong thi công xây dựng hệ thống cột mốc phụ; đồng thời mong muốn đơn vị thi công bảo đảm tiến độ phần việc còn lại, hoàn thành theo đúng kế hoạch cam kết.

 

Tin, ảnh: H'Loan